Probability geeft de kans aan dat een deal zal worden gewonnen tegen de verwachte sluitingsdatum van die deal. Pipedrive berekent automatisch de waarde van de deal op basis van de opgegeven waarschijnlijkheid, waardoor het voorspellen van je verkoopvolume eenvoudiger wordt.

Binnen Pipedrive zijn er twee soorten probability: stage probability en deal probability.

Stage probability

Let op: stage probability is standaard ingesteld op 100% voor elke fase, tenzij aangepast.

Stage probability is de kans dat een deal wordt gesloten op basis van de pijplijnfase waarin deze zich bevindt.

Om de waarschijnlijkheid voor elke fase (stage) aan te passen, ga je naar de pijplijnweergave en klik je op het potloodpictogram naast de pijplijnkeuzelijst, of zweef je met je cursor over een pijplijn en klik je op het potloodpictogram daar.

Deal probability

Let op: de probability van de deal heeft altijd voorrang boven de stage probability.

Probability van een deal reflecteert de kans dat de deal als gewonnen wordt gemarkeerd. Je kunt de probability van een deal instellen in het Summary stuk binnen de detailweergave van een deal.

artikel gaat hieronder verder

Totaal en gewogen waarde

In een gewogen verkooppijplijn worden deals met een hogere kans om gewonnen te worden meer gewicht toegekend in de verkoopprognose.

De totale waarde die wordt weergegeven in een bepaalde fase is de totale waarde van deals in die fase, aangezien de waarschijnlijkheid standaard is ingesteld op 100%. Als je echter een andere waarschijnlijkheid instelt voor die fase, houdt de gewogen totale waarde rekening met de kans dat de deals worden gewonnen.

In de afbeelding kun je zien dat in de Lead In fase de totale waarde op $4,245.74 zit. Maar, aangezien de probability in deze fase op 50% is ingesteld, is de gewogen waarde voor deals in die fase $2,122.87.

Boven aan jouw pijplijn kun je de totale waarde van alle deals in jouw pijplijn zien, evenals de totale gewogen waarde (die rekening houdt met de probability die is ingesteld voor elke fase).

Als je probabilities aan deals of fases hebt toegewezen, zullen de gewogen waarden van die deals verschijnen in de prognose weergave van jouw deals-tabblad voor omzetprojectie.

Let op: Een deal-specifieke probability zal de waarschijnlijkheid van een fase (stage) overschrijven, maar telt wel mee voor de gewogen waarde van die fase. De waarschijnlijkheid van de deal beïnvloedt de algehele waarschijnlijkheid voor die fase omdat het wordt gecombineerd met de stage probability.

Formules voor gewogen waardes

Hier is een lijst van de formules die gebruikt worden om gewogen waardes in Pipedrive te berekenen: 

meer handleidingen

Lees verder

Pipedrive - Automatiseringen
handleiding

Pipedrive - Automatiseringen

In deze handleidingen bespreken we automatiseringen in Pipedrive en bijbehorende, ondersteunende features.

Sales Automation Experts

Sales Automation Experts

Replicable is expert in het opschalen van sales funnels: meer leads, betere sales-resultaten.